Kwaliteitsborgers

Waar tot het einde van dit jaar de gemeente de plannen voor nieuwe bouwprojecten nog toetst op de bouwtechnische aspecten zal vanaf 1 januari 2024 deze controletaak overgenomen worden door de onafhankelijke kwaliteitsborger. Dit is een van de voornaamste veranderingen die de Wkb met zich meebrengt. Binnen dit nieuwe systeem van kwaliteitsborging in de bouw is de bouwer verantwoordelijk voor het aantoonbaar maken dat het door hem opgeleverde bouwwerk aan de bouwregelgeving voldoet. De vrij te kiezen, onafhankelijke kwaliteitsborger toetst en verifieert dit.

Omvangrijk takenpakket

Over het algemeen kan gezegd worden dat kwaliteitsborgers door de wol geverfde bouwkundigen zijn met deskundigheid en ervaring zowel bouwtechnisch als op het gebied van regelgeving en werkprocessen. De kwaliteitsborger heeft grondige kennis van constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica en installaties; stelt risicobeoordelingen en borgingsplannen op, leidt projecten, voert de algemene coördinatie bij de kwaliteitsborging uit, houdt controle op de bouw en heeft zijn projectadministratie te allen tijde perfect op orde, overzichtelijk en transparant voor alle betrokkenen.

Om het vak uit te mogen oefenen moet de kwaliteitsborger in dienst zijn bij een organisatie die is opgenomen in het register van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB). Hij moet aantoonbaar kunnen werken met een van de zes door de overheid toegelaten kwaliteitsborgingsinstrumenten en in staat zijn om digitale systemen te gebruiken voor het vastleggen van kwaliteitsgegevens en projectrapportages.

Deze kwaliteitsborgers zijn lid van de VKBN: